Política de privadesa

A efecte del que es preveu a la Llei orgànica  3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels drets digitals, Consultoría de Comunicación y Digitalización, SL (d’ara endavant CCD, SL), amb NIF:B01958735 informa l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporats i són tractats amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.


ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.


L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per CCD, SL. Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica  3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals que s’obtinguin a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de (CCD, SL) amb domicili Carrer de Pompeu Fabra, nº6 – 43850 Cambrils (Tarragona), tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES.

L’Usuari que envia la informació a CCD, SL és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se CCD, SL de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció. CCD, SL. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera CCD, SL de responsabilitat davant de qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CCD, SL. sempre que procedeixi de fonts alienes a CCD, SL.CESSIÓ DE DADES A TERCERS.


CCD, SL no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en cas de cessió a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ.


Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició accedint a l’àrea de client del lloc web amb les seves dades d’accés.ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT.


L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant-ne i consentint-ne el tractament  per part de CCD, SL, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.


CCD, SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, CCD, SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb antelació raonable a la posada en pràctica.

Ves al contingut